Aktuelle meninger, Ukategorisert

Er Gud en misogynist?

fevaag-oppdatere      |      8. september 2015

Hvorfor foretrekker Gud menn fremfor kvinner? Hvorfor er det ingen kvinnelige profeter og religiøse ledere i de abrahamittiske religiøse skriftene? Gud er ingen feminist, men er han en misogynist?

Av Gabrielle Madsen

163(1)I de abrahamittiske religionene har ikke Gud så mye til overs for kvinner. Hva er så en misogynist lurer du kanskje på? Det er en som hater eller forakter kvinner kun på grunn av hennes kjønn. Jeg vil påstå at Gud misliker kvinner. Hvorfor er ikke godt å si. Dessverre manifesterer dette «hatet» seg i diverse religiøse tekster som av milliarder av mennesker anses å være Guds ord og bud til menneskeheten. Dette er selvfølgelig problematisk da man kan begrunne kvinneundertrykkelse med at «Gud har sagt at sånn skal det være». Vi skal snart finne ut av hva diverse religiøse tekster har å si om Evas døtre, men la oss først ta en titt på mannens «gudommelige» status.

Han våker over oss. Han elsker oss. Han er skaperen av alt og alle.

Hvorfor er alle de viktige opplyste karakterene i de store religionene menn? Kjente eksempler er Abraham, Jesus og Mohammed. De er alle hovedpersoner i hver sin religion, ikke overraskende er de alle menn. Etter å ha studert verdensreligionene med særlig vekt på kristendommen i flere år begynte jeg å stille spørsmål ved kjønnsubalansen i religionene. I de religiøse bøkene ser vi at Gud henvender seg til menn med viktige religiøse budskap. Noah måtte bygge arken. Moses mottok De ti bud. Mohammed mottok Guds ord og Jesus var selveste Gud. I tillegg omtales gjerne Gud som mann. Som far. Hersker. Konge. Han våker over oss. Han elsker oss. Han er skaperen av alt og alle. Kvinner har ubetydelige biroller og selv om de omtales sjeldent i forhold til menn så er det ikke mangel på negative karakteristikker og beskrivelser av «kvinneskikkelsen». I Det gamle testamentet finner vi den kjente fortellingen om Adam og Eva som levde i Edens hage, i Guds paradis. Der hadde de det godt. Men Eva måtte selvfølgelig rote det til. Hun, kvinnen, valgte å trosse Guds befaling om å ikke spise av den forbudte frukten. Ikke bare forsynte hun seg, hun delte frukten med sin partner Adam, og konsekvensen var ganske brutal: Gud sparket både Eva og Adam ut av Edens hage og dermed kunne livet i den kalde, brutale og smertefulle «virkeligheten» begynne. Gud sier at jorden er forbannet fordi mannen hørte på kvinnen. I den bibelske fortellingen fremkommer det at som straff for at Eva trosset Guds befaling må kvinner føde i smerte og kvinnen er mannen underdanig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at det er Eva og ikke Adam som er syndebukken i fortellingen. La oss se på noen flere eksempler på hvordan kvinnekjønnet foraktes (?) i jødiske og kristne tekster.

Han skapte mannen først, deretter kvinnen.

Er jenter og kvinner mer «møkkete» enn gutter og menn? Det vil i alle fall Bibelen ha oss til å tro. I Det gamle testamentet står det at kvinnen er uren så lenge hun menstruerer og i 40 dager etter at hun har født en gutt, mens hun er uren dobbelt så lenge dersom hun føder en jente. Kvinnen er visstnok uren etter at hun har født barn, men hun er altså enda mer uren dersom hun føder en jente. I Det gamle testamentet står det at en kvinnes verdi er på tretti sjekel sølv mens en mann er verdt hele femti sjekel sølv. I Jobs bok blir det stilt et veldig merkelig spørsmål: «(hvordan kan en) som er født av en kvinne, ha rett»? I Jobs bok står det også at: «morslivet bærer fram svik». Var Job en kvinnehater, eller sier disse spørsmålene noe om hva vanlige folk (inkludert kvinner?) tenkte om kvinner? Et annet utrykk for mannens overlegenhet er det faktum at Adam ble skapt først og at Gud tok utgangspunkt i et av Adams ribbein når han skapte Eva. La oss analysere det litt: Gud skapte ikke kvinnen ut fra ingenting og formet henne slik han gjorde med Adam. Han skapte dem ikke samtidig. Han skapte mannen først, deretter kvinnen. Kvinnen ble laget med utgangspunkt i mannens ribbein. Hun kommer altså fra mannen, han kommer altså ikke fra henne (selv om vi med sikkerhet vet at det må en kvinne til for å føde en gutt men det er jo dessverre kun et biologisk beviselig fakta i motsetning til en religiøs fortelling).

Jeg lurer på hvor ofte det er fire vitner til stede under en voldtekt?

Hvordan står det så til med kvinneverdet i islam? Dersom en kvinne voldtas kreves det fire vitner for å bekrefte dette. Jeg lurer på hvor ofte det er fire vitner til stede under en voldtekt? Svaret er vel så og si aldri? I Koranen står det at menn kan gifte seg med opp til fire kvinner og menn har krav på å arve dobbelt så mye som en kvinne. Det står at kvinner er underlegne menn og at det er tillat å slå en kvinne i siste instans dersom hun ikke gjør som han sier. I tillegg er det en enkel prosess for menn å skille seg fra en kvinne, han må si «jeg skiller meg fra deg» tre ganger for at han skal kunne skille seg fra sin kone. En kvinne må gjennom en rettslig prosess og bevise at mannen ikke oppfyller sine ekteskapelige forpliktelser, og det er far som i utgangspunktet har krav på barna etter en skilsmisse. Dette gjør det selvfølgelig vanskelig for en kvinne å be om skilsmisse da konsekvensene er at hun mister barna sine. Slik jeg ser det er dette en god måte å forhindre kvinner i å be om skilsmisse på, det hindrer en vel nesten i å bare tenke tanken, for hvilken mor orker å miste barna sine? Et tragikomisk eksempel på kvinneverdet finner vi i Hadith. Der står det skrevet at det er flere kvinner enn menn i helvete. Smak litt på det. For å respondere på det med et passende engelsk ord: really? Det «faktumet» kan vel tolkes som at kvinner begår flere onde gjerninger enn menn og at det derfor er en overvekt av kvinner i helvete. Vil det da si at kvinnekjønnet fra naturens side er ondere og verre enn menn? Er det budskapet?

Hvorfor ble ikke jenter og kvinner verdsatt på lik linje med gutter og menn?

Det som er tydelig for meg er at disse hellige skriftene er skrevet av menn. Og de ble skrevet av menn i sin samtid. Med alt fokuset i religiøse tekster på gutters, menns og sønners betydning og overlegenhet får man nesten inntrykk av at jenter og kvinner kun eksisterer for å være mannens hjelpere og støttespillere og kvinnens viktigste rolle er å føde mannen sønner. Hvorfor reduseres hun til å være en underdanig fødemaskin?

Hva slags verdi har egentlig jenter og kvinner i de store verdensreligionene? Hvorfor ble ikke jenter og kvinner verdsatt på lik linje med gutter og menn? Hadde det ikke vært fint om Gud faktisk tok deres ønske om å få guttebarn på alvor, og at de alle kun fikk gutter? Kanskje  man først da hadde begynt å faktisk sette pris på kvinner.

Religioner.no-lenker:

 , , , , , , , , ,